Information om medborgarrådgivningen

Rådgivning för användare av offentlig service

Vi har tillsammans med Befolkningsregistercentralen och Cybercom inlett en artificiell intelligens-prövning under arbetsnamnet Neuvonen. I prövningen införs artificiell intelligens i Medborgarrådgivningens kundtjänst. I början är Neuvonen i en inskolningsfas under vilken vi matar in svar på medborgarnas vanliga frågor.

Tyvärr fungerar Neuvonen inte ordentligt med Internet Explorer (IE) -webbläsaren. Vi rekommenderar därför att använda andra webbläsare. I början av försöket betjänar Neuvonen bara på finska. Svensk- och engelskspråkiga kontakter önskar vi få via våra andra servicekanaler.

Neuvonen använder sig av artificiell intelligens för att förstå frågor och lära sig nytt. Neuvonen som fungerar under Medborgarrådgivningens experters styrning lär sig att hitta svar på medborgarnas frågor. Artificiell intelligens ersätter inte de äkta kundtjänstkontakterna men den ger medborgarna en ny kompletterande kanal för att få svar på frågor inom offentlig förvaltning. Åtminstone i början följer Neuvonen samma arbetstider som experterna vid Medborgarrådgivningen.

Under prövningen får vi viktig information om vilka områden ni grubblar över för tillfället och hur ni skulle vilja sköta era ärenden med myndigheterna. På grund av detta har man till Neuvonen-prövningen också kombinerat en kort enkät där vi med några frågor kartlägger medborgarnas synvinklar och önskemål. Vi önskar att så många som möjligt av våra kunder skulle använda ett ögonblick av sin tid för att svara på enkäten. 

Vi ber om förståelse för Neuvonens prövningstid och också respons på hur det har varit att uträtta ärenden med Neuvonen.

Medborgarrådgivningen är en rådgivningstjänst för användare av offentlig service. Tjänsten stöder de övriga myndigheternas egna rådgivningstjänster. Syftet med tjänsten är att öka kännedomen om den offentliga förvaltningens tjänster och göra det lättare att uträtta myndighetsärenden. Befolkningsregistercentralen ansvarar om tjänsten.

Medborgarrådgivningen hjälper medborgare att hitta rätt myndighet eller rätt elektronisk myndighetstjänst för att medborgarna ska kunna sköta sina ärenden. Dessutom ger Medborgarrådgivningen stöd till elektronisk ärendehantering och besvarar allmänna frågor om den offentliga servicen. Ett av målen för tjänsten är att minska antalet icke brådskande styr- och rådgivningssamtal till det allmänna nödnumret.

Det är inte möjligt att anhängiggöra myndighetsärenden via Medborgarrådgivningen, utan tjänsten anvisar vilken myndighet som ska användas. Medborgarrådgivningen förmedlar inte samtal heller.

Servicekanaler, öppettider och servicespråk

Medborgarrådgivningens serviekanaler är telefon, e-post, e-blankett, chat och distansförbindelse. Textmeddelande kan användas av specialgrupper, såsom tal- och hörselskadade. Textmeddelande fungerar endast med finländska mobilanslutningar.

Telefonrådgivningen har öppet måndag till fredag klockan 8–21 och lördagar klockan 9–15. Tjänsten är stängd söndagar och vardagshelger. Servicespråken är finska, svenska och engelska.

För samtalet eller textmeddelandet debiteras endast din egen operatörs lokalnätsavgift, mobilsamtalsavgift eller SMS-avgift. Om du använder samtalspaket lönar det sig att kontrollera hos din operatör om telefonsamtal till telefonnumror som börjar med 029 ingår i paketet. Rådgivningstjänsten är avgiftsfri.

Medborgarrådgivningens broschyr (pdf, 2021 Kt)