Servicekanaler

Vi har inlett en artificiell intelligens-prövning under arbetsnamnet Neuvonen. I prövningen införs artificiell intelligens i Medborgarrådgivningens kundtjänst.

I början är Neuvonen i en inskolningsfas under vilken vi matar in svar på medborgarnas vanliga frågor. Neuvonen betjänar i början bara på finska. -> läs mer

Ring Medborgarrådgivningen

0295 000 (mån–fre 8–21, lör 9–15)

Tjänsten är stängd söndagar och vardagshelger.

Fråga med textmeddelande

Om du har tal- eller hörselskada kan du skicka din fråga med textmeddelande till nummer

13145

Inled textmeddelandet med Kn. För samtalet eller textmeddelandet betalar du endast din operatörs lokalnäts-, mobilsamtals- eller SMS-avgift. Själva tjänsten är gratis.

Andra offentliga tjänster

Om du vill söka information på egen hand via myndigheternas webbplats, har du hjälp av länkarna nedan.

Suomi.fi

Medborgarrådgivningen hjälper dig använda Suomi.fi-tjänsterna

Förnyade Suomi.fi erbjuder offentliga tjänster i livets olika skeden på en adress.

Söker du information?

Vill du sköta dina ärenden på nätet?

fpa.fi polisen.fi magistraten.fi te-tjänster.fi skatt.fi traficom.fi Också din hemort kan tillhandahålla e-tjänster – besök kommunens webbplats.
Farssi

"Gör inte myndighetsärenden till en fars"

Se videon
Draama

"Gör inte myndighetsärenden till en drama"

Se videon