Vår service är fullbelastad just nu.

Svarstiden för elektroniskt inkomna förfrågningar är för tillfället cirka en vecka.
Också telefontjänst och chat är överbelastade. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Servicekanaler

Ring Medborgarrådgivningen

0295 000 (mån–fre 8–21, lör 9–15)

Tjänsten är stängd söndagar och vardagshelger.

Fråga med textmeddelande

Om du har tal- eller hörselskada kan du skicka din fråga med textmeddelande till nummer

13145

Inled textmeddelandet med Kn. För samtalet eller textmeddelandet betalar du endast din operatörs lokalnäts-, mobilsamtals- eller SMS-avgift. Själva tjänsten är gratis.

Andra offentliga tjänster

Om du vill söka information på egen hand via myndigheternas webbplats, har du hjälp av länkarna nedan.

Suomi.fi

Medborgarrådgivningen hjälper dig använda Suomi.fi-tjänsterna

Förnyade Suomi.fi erbjuder offentliga tjänster i livets olika skeden på en adress.

Söker du information?

Vill du sköta dina ärenden på nätet?

fpa.fi polisen.fi magistraten.fi te-tjänster.fi skatt.fi trafi.fi Också din hemort kan tillhandahålla e-tjänster – besök kommunens webbplats.
Virkamiestesti

Kunde du vara tjänsteman?

Genomför testet så får du veta om du som tjänsteman kunde hjälpa i myndighetsärenden.

Genomför tjänstemannatestet
(på finska)

Draama

"Gör inte myndighetsärenden till en drama"

Se videon