Dataskyddsbeskrivning

Registrets namn

Medborgarrådgivningens kundservicesystem

 

Registeransvarig

Befolkningsregistercentralen

PB 123 (Fågelviksgränden 4), 00531 Helsingfors

Tfn +358 295 535 001 (växel), kirjaamo(a)vrk.fi, www.vrk.fi

 

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Service Manager Minna Kuitunen
E-post: minna.kuitunen(a)vrk.fi
Tfn +358 295 535 001 (växel)
 
Andra kontakter
Utvecklingschef Teemu Tukiainen
E-post: teemu.tukiainen(a)vrk.fi
Tfn +358 295 535 001 (växel)
 
Systemchef Pasi Ahola
E-post: pasi.ahola(a)vrk.fi
Tfn +358 295 535 001 (växel)
 

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna används för att besvara förfrågningar som kommer till Befolkningsregistercentralens Medborgarrådgivningstjänst och för vidarebefordran av respons på myndigheternas verksamhet.
 

Registrets datainnehåll

E-postadress och/eller telefonnummer för den som gjort förfrågan samt innehållet i responsen eller förfrågan. Personens namn, om detta behövs för att besvara förfrågan eller återkomma i ärendet och personen ger sitt samtycke till lagring av namnet. Uppgifterna lagras i två år för att man ska kunna återkomma till tidigare kundservicehändelser.
 

Regelmässiga uppgiftskällor

E-postadressen eller telefonnumret fås från samtals- eller ärendehanteringssystemet när förfrågan tas emot. Servicerådgivaren lagrar uppgifterna i samband med behandlingen av förfrågan.
 

Regelmässig utlämning av uppgifter

Om ärendet gäller en myndighets service och förutsätter svar till kunden vidarebefordras e-postadressen eller telefonnumret till myndigheten.
 

Översändning av uppgifter till stater utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter översänds inte till stater utanför EU eller EES.
 

Principerna för skyddet av registret

A. Manuellt material

Manuellt material behandlas inte i tjänsten.

B. IT system register

Endast den registeransvarige har tillgång till registret och utomstående har inte åtkomst till den server där registret finns. Uppgifter lämnas inte ut till utomstående. Händelser i tjänsten rapporteras statistiskt och det sker ingen rapportering eller unik identifiering av personer som gör förfrågningar.