Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Kansalaisneuvontapalvelun asiakaspalvelujärjestelmä

 

Rekisterinpitäjä

Väestörekisterikeskus

PL 123 (Lintulahdenkuja 4), 00531 Helsinki

Puh. +358 295 535 001 (vaihde), kirjaamo@vrk.fi, www.vrk.fi

 

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Palvelupäällikkö Minna Kuitunen
Sähköpostiosoite: minna.kuitunen(a)vrk.fi
Puh. +358 295 535 001 (vaihde)
 
Muut yhteystiedot:
Kehityspäällikkö Teemu Tukiainen
Sähköpostiosoite: teemu.tukiainen(a)vrk.fi
puh. + 358 295 535 001 (vaihde)
 
Järjestelmäpäällikkö Pasi Ahola
Sähköpostiosoite: pasi.ahola(a)vrk.fi
puh. +358 295 535 001 (vaihde)
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään Väestörekisterikeskuksen Kansalaisneuvontapalvelulle tuleviin palvelupyyntöihin vastaamista sekä viranomaisten toimintaa koskevien palautteiden edelleen ohjaamista varten.
 

Rekisterin tietosisältö

Palvelupyynnön tekijän sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero sekä palautteen tai palvelupyynnön sisältö. Tekijän nimi, jos sitä palvelupyyntöön vastaamisen tai asiaan palaamisen vuoksi tarvitaan ja henkilö suostuu sen tallentamiseen. Tietoja säilytetään kahden vuoden ajan asiakkaan menneeseen palvelutapahtumaan palaamisen mahdollistamiseksi.
 

Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköpostiosoite tai puhelinnumero saadaan palvelupyynnön saapumisen yhteydessä palvelun puhelunhallinta- tai tiketöintijärjestelmistä. Palveluneuvoja tallentaa tiedot palvelupyynnön käsittelyn yhteydessä.
 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jos asia koskee viranomaisen palvelua ja edellyttää asiakkaalle vastaamista, sähköpostiosoite tai puhelinnumero välitetään edelleen viranomaiselle.
 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Palvelussa ei käsitellä manuaalista aineistoa.

B. IT-järjestelmä rekisteri

Rekisteri on vain rekisterinpitäjän käytössä tallennettuna palvelimelle, johon eivät ulkopuoliset pääse. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Palvelutapahtumien raportointi tapahtuu tilastollisesti eikä palvelupyynnön tekijöitä raportoida tai yksilöidä.