Information för myndigheter

Medborgartjänster som är lättillgängliga

Medborgarrådgivningen hjälper med att hitta tjänster och sköta ärenden. Tack vare den koncentrerade rådgivningstjänsten behöver medborgarna inte längre ringa onödiga samtal när de letar efter myndigheter som ska sköta deras ärenden. Dessutom sparar det de anställdas tid inom den offentliga förvaltningen. Ett av målen för Medborgarrådgivningen är att minska antalet icke brådskande styr- och rådgivningssamtal till det allmänna nödnumret.

Medborgarrådgivningen hjälper medborgare att hitta rätt myndighet eller rätt elektronisk myndighetstjänst. Dessutom ger den nya rådgivningstjänsten stöd till stödtjänsterna för elektronisk ärendehantering och besvarar allmänna frågor om den offentliga servicen. De som ber om information handleds per telefon, e-post, e-blankett och chat på rådgivningstjänstens webbplats. Textmeddelande kan användas av specialgrupper, såsom tal- och hörselskadade.

Är dina webbtjänster uppdaterade?

Medborgarrådgivningen är en stödtjänst som ger råd och handledning. Det är emellertid inte möjligt att sköta egentliga ärenden via tjänsten. Den offentliga sektorn ska därför vidareutveckla sina servicekanaler och ge medborgarna information om dem. Även i fortsättningen måste egentliga ärenden skötas via organisationernas egna servicekanaler.

Webbplatser är en av de viktigaste informationskällorna för Medborgarrådgivningens servicerådgivare. Därför ska kommunerna och de övriga aktörerna inom den offentliga sektorn särskilt se till att informationen på deras webbplatser är lättillgänglig och uppdaterad. Det är bra att se till att informationen är aktuell även på Suomi.fi.

Har du frågor?

Kontakta sektionschef Minna Kuitunen (tfn 0295 50 2641, minna.kuitunen(at)valtiokonttori.fi).