Välkommen till Medborgarrådgivningen!

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna. Du kan inte anhängiggöra myndighetsärenden hos Medborgarrådgivningen – däremot så styr vi dig till rätta myndighet. 

Vid akuta nödsituationer, då liv, hälsa eller egendom är i fara, ring 112.

Råd och handledning

Behöver du information om offentliga tjänster eller hjälp med dem? Ring till Medborgarrådgivningens telefonservice eller skicka din fråga på elektronisk väg. Dessutom kan du ge respons om webbplatsen eller Medborgarrådgivningen med en elektronisk blankett.

Ring 0295 000 (mån–fre 8–21, lör 9–15). Servicen är stängd söndagar och söckenhelger.

Om du till exempel är tal- eller hörselskadad, kan du skicka dina frågor som SMS till nummer 13145. Skriv in Kn i början av ditt meddelande.

För samtal eller SMS betalar du endast din operatörs lokalnätsavgift, mobilsamtalsavgift eller SMS-avgift. Själva servicen är avgiftsfri.

Illustration med texter: Var ska jag göra en flyttanmälan? Var kan jag söka om fisketillstånd? Varifrån söker jag studiestöd?

Använd elektroniska tjänster

Elektroniska tjänster är ofta ett enkelt sätt att uträtta ärenden. Nedan finns länkar till några viktiga myndigheters webbplatser.

Din bostadskommun kan också erbjuda elektroniska kommunikationstjänster – besök din kommuns webbplats.

Är du inte helt säker på vilken myndighet ditt ärende ankommer på? Du kan söka tjänster i förteckningen på Suomi.fi och tjänster för företag på FöretagsFinland.fi.

Sök kontaktinformation

Sköter du hellre dina ärenden per telefon eller ansikte mot ansikte? A–Ö indexet och sidkartan på Suomi.fi innehåller kontaktinformation till den offentliga förvaltningens serviceställen.

Det kom in sammanlagt 159 svar på Medborgarrådgivningens kundundersökning som genomfördes under november och december 2014. Vi tackar alla som har tagit del!

Personer som har använt tjänsten (40 % av svararna) gav väldigt bra betyg, dvs 4,26 (i skalan 1-5) för tjänsten. De flesta som har använt tjänsten var mycket eller relativt nöjda med kötiden, kvaliteten, smidigheten och rådgivarnas serviceattityd.

85 % av de som inte än har använt tjänsten kan tänka sig att använda tjänsten i fortsättningen. Således tjänsten upplevs meningsfull. I de öppna svaren tackades grundandet av tjänsten. Mest kritik fick tjänstens synlighet och telefonnumret som är svårt att komma ihåg.